Refraktometer je jednoduchý optický prístroj na meranie koncentrácie vodných roztokov pomocou metódy využívajúcej indexu lomu svetla. Index lomu svetla sa počíta pomocou Snellovho zákona. Na meraní indexu lomu svetla je založená aj optická metóda analytickej chémie – refraktometria. Na analýzu vzorky postačuje iba pár kvapiek tekutiny. Refraktometer sa používa v potravinárskom, poľnohospodárskom, chemickom, výrobnom priemysle…