Počítacie váhy: Nehľaďte iba na tabuľkové parametre

Počítacie váhy sú vhodné všade tam, kde poznáte jednotkovú hmotnosť tovaru, ktorý ale predávate po desiatkach či stovkách kusov. A počítanie po jednom by bolo prosto neefektívne. Príkladom môže byť trebárs predaj spojovacieho materiálu v železiarstvach.

Podľa čoho ale takú váhu vyberať, na to sa vo svojom článku Test počítacích váh na blogu zamerali priatelia z digitalne-vahy.sk, ktorý v teste porovnal dva rôzne modely počítacích váh. Azda vás ale neprekvapí, že tabuľkové parametre nie sú všetko. Testovanými modelmi boli Ohaus Ranger Count 3000 a T-Scale QHC. Zatiaľčo prvý z nich má dielik 1 gram, druhý pol gramu a papierovo teda vychádza lepšie. No nie je tomu tak. (na maximálnu váživosť sa v teste nezameriavali, lebo pri oboch modelov vychádza rovnako, teda 30 kg.)

Počítacia váha funguje tak, že do jej misky umiestnite referenčný počet kusov predávaného tovaru – napríklad skrutiek – a tento počet ručne zadáte do pamäti váhy. Váha automaticky prepočíta priemernú hmotnosť jedného kusu a následne už môžete na misku sypať ľubovoľný počet ďalších skrutiek.

Konkrétne tabuľky nájdete na stránke s podrobnosťami testu, no dôležité je vedieť, že v prvom teste, ktorý spočíval v opakovanom vážení 20 000 g závažia, sa váha Ranger až sedemkrát z desiatich pokusov trafila do maximálnej dovolenej chyby (1 gram), no váha QHC len štyrikrát do tej svojej (0,5 gramu).

Váha s počítaním kusov Ranger Count 3000

Skúška excentricity potom ukázala, že zatiaľčo Ranger zvládol určiť hmotnosť u všetkých piatich stanovených bodov na výbornú, model QHC s tým mal v štyroch prípadoch z piatich problém. V treťom teste sa skúšajúci zamerali na chyby merania pri rôznych hmotnostiach, pričom tu Ranger opäť zvládol až štyri z piatich testov podľa očakávaní. Len v jednom prípade sa vychýlil z hodnoty stanoveného dieliku. Naopak váha QHC sa vychýlila v troch z piatich prípadov.

Je ovšem nutné podotknúť, že sa to týkalo až vyšších hmotností (od 15 000 gramov hore) a pri počítaní niekoľkých stoviek skrutiek tak najskôr ani táto váha neoklame ani vás, ani zákazníka.

Posledný test spočíval v presnosti počítania kusov s referenčnými hmotnosťami 0,1, 0,2 a 0,5 gramu. Ranger tu opäť exceloval, pričom sa v troch rôznych celkových hmotnostiach (1, 15 a 27 kg) pohyboval blízko k 100 % úspešnosti. QHC potom pri referenčnej hmotnosti kusu 0,1 a 0,2 gramu a celkovej hmotnosti 27 000 gramov spadol pod úroveň úspešnosti 90 percent (konkrétne išlo o výsledok 85 %, respektíve 87 percent. U najťažšieho referenčného kusu síce boli výsledky vyrovnanejšie (a obe váhy presnejšie), no aj tak tu Ranger viedol.

Tieto výsledky môžu byť zaujímavým porovnaním pre všetkých, ktorí zvažujú kúpu počítacích váh. Ako vidieť, pred samotnou kúpou počítacej váhy je múdre pohľadať aj recenzie a nespoliehať sa iba na tabuľkové parametre.