Krtkovanie Bratislava: Poruchy kanalizačného systému

Najdôležitejšou časťou každého domového kanalizačného systému je hlavné kanalizačné potrubie. Zvyčajne je to súčasť vybavenia objektu, ktorej naposledy venoval pozornosť zhotoviteľ stavby a odvtedy si žije svojim životom, ukryté v zemi.

Jednoducho povedané, kým sa neobjavia prvé náznaky blížiacich sa problémov s kanalizáciou, ani si neuvedomujete, že tam niekde v zemi kanalizácia vôbec je. Myslíte, že služba krtkovanie Bratislava nie je potrebná, kým vám kanalizácia o sebe nedá vedieť?

Domnievame sa, že každý majiteľ nehnuteľnosti by mal myslieť na to, že krtkovanie je lepšie robiť z preventívnych, ako z havarijných dôvodov. Ak ste si v nedávnej minulosti kúpili nehnuteľnosť, pravdepodobne tiež netušíte v akom stave kanalizácia je.

Krtkovanie pravdepodobne nebude potrebné, ale kamera do potrubia je vhodnou formou inšpekcie kanalizačného potrubia kamerou, ktorá by vám mohla pomôcť odhaliť, kedy krtkovanie budete potrebovať.

Zvláštne zvuky vychádzajúce z potrubia

Bublanie ozývajúce sa z kanalizácie alebo odpadovej rúry je jedným z najčastejších prejavov problému s kanalizačným potrubím vyžadujúcim si krtkovanie. Ak sa v odpadovej rúre nachádza prekážka, ktorá bráni plynulému odtoku splaškovej vody ďalej do zbernej kanalizácie, v niektorých okamihoch sa na danom mieste dočasne odpadová rúra zaplní v celom svojom profile.

Keď klesajúca hladina pred prekážkou dovolí odtiecť splaškom ďalej, zvyčajne je to spojené s ich náhlym odtokom a zvukmi sprevádzajúcimi uvoľnenie vzduchovej bubliny – povestným bublaním. Práve toto miesto v odpadovej rúre zámená problém a ten už vyrieši iba krtkovanie.

V mieste, kde splašky nemôžu plynulo odtekať, sa hromadia pevné súčasti ako toaletný papier, mastné nánosy, prípadne zvyšky potravín kamienky alebo hlina. A jedného dňa sa kanalizácia v tomto mieste upchá úplne.

Pomaly odtekajúca odpadová voda

Pomaly odtekajúca vaňa, kuchynský drez, sprchový kút, umývadlo alebo toaleta – to sú dôležité indikátory toho, že vo vašej kanalizácii nie je čosi v poriadku, a že sa vo vašej kanalizácii nachádza prekážka brániaca plynulému odtoku splaškovej vody.

Zvyčajne sa problém najviac prejaví vtedy, keď súčasne používate viac zariadení napojených na odpadové potrubie. Šikovný a dobre vybavený krtkovač vám pomôže odhaliť, čo je príčinou vašich problémov.

Mnohokrát totiž postačí iba pohľad zblízka – monitoring potrubia vám môže ušetriť aj niekoľko stovák eur. Inšpekčné kamery slúžia na preskúmanie nedostupných miest v kanalizačných a odpadových potrubiach.

Kontaktujte službu krtkovanie Bratislava

Keď máte podozrenie, že vo vašej kanalizácii nie je niečo v poriadku, je čas poradiť sa s odborníkmi. Zavolajte službu krtkovanie Bratislava, ktorá skontroluje a prípadne aj rovno odstráni vaše starosti s upchatou kanalizaciou.

Informácie vám priniesol web krtkovanienonstop24.sk