Kategória: Prístroje a zariadenia

Počítacie váhy: Nehľaďte iba na tabuľkové parametre

Počítacie váhy sú vhodné všade tam, kde poznáte jednotkovú hmotnosť tovaru, ktorý ale predávate po desiatkach či stovkách kusov. A počítanie po jednom by bolo prosto neefektívne. Príkladom môže byť trebárs predaj spojovacieho materiálu v železiarstvach. Podľa čoho ale takú váhu vyberať, na to sa vo svojom článku Test počítacích váh na blogu zamerali priatelia…
Čo je to refraktometer

Refraktometer je jednoduchý optický prístroj na meranie koncentrácie vodných roztokov pomocou metódy využívajúcej indexu lomu svetla. Index lomu svetla sa počíta pomocou Snellovho zákona. Na meraní indexu lomu svetla je založená aj optická metóda analytickej chémie – refraktometria. Na analýzu vzorky postačuje iba pár kvapiek tekutiny. Refraktometer sa používa v potravinárskom, poľnohospodárskom, chemickom, výrobnom priemysle…
Magazín halmispace.sk